Tuotetietomäärittelyt sähköalan loppuasiakkaiden tarpeiden mukaisiksi

Tärkeimmät suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuttajien tarvitsemat sähkötuotteiden tuotetiedot on tunnistettu ja määritelty alalla käytettyjen standardien pohjalta.

Jatkossa määrittely mahdollistaa laadukkaat suunnitelmat ja tehostaa koko toimitusketjun työtä, kun suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajat löytävät helposti kriteerit täyttävät tuotteet.

Seuraavaksi alan käyttämiä ohjelmistoja tulee kehittää niin, että hankkeessa tunnistettuja - Sähkönumerot.fi-palvelusta saatavissa olevia - tuotetietoja voi monipuolisesti hyödyntää suunnittelussa, dokumenteissa, mallinnuksessa sekä urakkahankinnassa.

Tavoitteena on, että yhtenäisessä digitaalisessa muodossa tuotettuja tuotetietoja kyetään tulevaisuudessa tehokkaasti hyödyntämään aina hankesuunnitelmasta rakennuksen luovutukseen asti ja edelleen teknisen huollon ja ylläpidon apuvälineenä.

Asiantuntijaryhmän tekemässä ehdotuksessa on keskitytty tärkeimpiin sähköistyksen tuoteryhmiin ja listattu niiden oleellisimmat tuotetietotarpeet Talotekniikkastandardi 2017-, BMEcat-tiedostomuodon ja ETIM-standardien mukaisesti.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy
Administratörens e-post
  1. tarja.hailikari@stkliitto.fi
Administratörens webbplats http://www.stkliitto.fi
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 28.03.2018
Giltig till 28.03.2040
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 28.03.2018