Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 0.1.0

Tässä dokumentissa kuvatut arkkitehtuuriperiaatteet ovat julkisen hallinnon ylimmät yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka on tarkoitettu noudatettaviksi koko julkisessa hallinnossa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Hierarkiassa alemman tason arkkitehtuureissa, kuten esim. kohdealueen arkkitehtuurissa tai edelleen kohdealueen osa-alueen arkkitehtuurissa, voi olla ylemmän tason periaatteita täsmentäviä tai täydentäviä arkkitehtuuriperiaatteita. Ne eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa ylemmän tason periaatteiden kanssa.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 17 juli 2014
Metadata senast uppdaterad 17 juli 2014
Skapad 17 juli 2014
SHA256 f2c017ee417e71756373de947085d621139df20cf1c7d987c43f19387c62b06f