Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 0.1.0

Tässä dokumentissa kuvatut arkkitehtuuriperiaatteet ovat julkisen hallinnon ylimmät yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka on tarkoitettu noudatettaviksi koko julkisessa hallinnossa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Hierarkiassa alemman tason arkkitehtuureissa, kuten esim. kohdealueen arkkitehtuurissa tai edelleen kohdealueen osa-alueen arkkitehtuurissa, voi olla ylemmän tason periaatteita täsmentäviä tai täydentäviä arkkitehtuuriperiaatteita. Ne eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa ylemmän tason periaatteiden kanssa.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto tuntematon
clean
Katettu ajanjakso 01.01.2017 - 31.12.2017
Data viimeksi päivitetty 17. heinäkuuta 2014
Metatieto viimeksi päivitetty 17. heinäkuuta 2014
Luotu 17. heinäkuuta 2014
SHA256 f2c017ee417e71756373de947085d621139df20cf1c7d987c43f19387c62b06f