Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningshalter 2013

Av datasmängdens sammandrag

Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 137000
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 2 september 2015
Skapad 2 september 2015
SHA256 -