SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset

Yhteentoimivuuden kuvaus, 1.0.3 HTML

HTML -muotoinen skeeman dokumentti kunnan kiinteistötoimituksille, versio 1.0.3

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format HTML
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 20 november 2015
Metadata senast uppdaterad 20 november 2015
Skapad 20 november 2015
SHA256 793c947453ae61726ef3607a6153e03e6d91b33a7455ca0988f938d95917ca11