SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset

RYSP-rajapintojen vähimmäisvaatimusohje kunnille

Av datasmängdens sammandrag

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen sähköiset palvelut -hankeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle- ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyy yhteentoimivuuden kuvaukset (rakenteinen tietomalli) sähköisen asioinnin ja kunnan kiinteistötoimitusten väliseen tiedonsiirtoon.

Källa: SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 11 november 2015
Metadata senast uppdaterad 11 november 2015
Skapad 11 november 2015
SHA256 4d8aa5cf16557d32be2099d139b47bb5210a79c63ff26145644f9bbd14f897bf