SBR taksonomia

2019-04-23 PWD

public working draft

  • Lisätty kuntien tiedonkeruun raportointikokonaisuuksia
  • Kuntatalouden XBRL-taksonomiasta julkaistu PWD (public working draft) versio 23.4.2019.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Filstorlek 5697446
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 22 maj 2019
Metadata senast uppdaterad 10 april 2024
Skapad 22 maj 2019
SHA256 ed19a738efb86b4175e6d235f852cec9b7f7848c04b7bf56fedffed859086f74