SBR taksonomia

2019-07-03 PWD

public working draft

  • Julkaisun sisältö kuvattu Readme.txt-tiedostossa
  • Versiomuutokset (verrattuna 2019-04-23-PWD) listattu versiomuutokset.txt-tiedostossa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Filstorlek 13604006
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 8 juli 2019
Metadata senast uppdaterad 10 april 2024
Skapad 8 juli 2019
SHA256 34a41ae0764725431f6775d7f32a78bb4646bb496e1788da14740216111269a2