Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja 0.1.0

Tavoitteena on määritellä käytännönlähtöisesti kohdealueen organisaatioiden ja osa-alueiden yhteinen minimitaso kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa JHS179 kehyksen pohjalta. Käsikirja sisältää • kuvauksen organisaation tai osa-alueen kokonaisarkkitehtuurin laatimisprosesseista ja -projekteista eri tilanteissa • kuvauksen arkkitehtuurin eri osien yhteisestä minimitasosta

Liitteenä on tarkennettuja kuvauspohjia ja käytännön esimerkkejä kuvauksista, jotka on koottu aikaisemmin tehdystä arkkitehtuurityöstä.

Tässä käsikirjan ensimmäisessä versiossa rajaudutaan käsittelemään pääasiassa toimintalähtöisen arkkitehtuurin kehittämistä. Käsikirja on elävä, jatkuvasti ylläpidettävä dokumentti, johon kootaan ohjeita, parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä arkkitehtuurityön edetessä. Kehitettäessä käsikirjaa edelleen laajennetaan ohjeistusta yhteisten käsitteistöjen sekä järjestelmä ja teknologia-arkkitehtuurien kehittämisen osalta.

Tämä käsikirja tarkentaa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia (Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri - Hallintamalli, 4.12.2012). Käsikirja on Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohjeen sisarteos (Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisarkkitehtuuri - Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa, 24.1.2013). Kyseinen ohje kuvaa, miten arkkitehtuuria käytetään terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen keskeisissä hankkeissa ja projekteissa. Tässä käsikirjassa keskitytään ohjeistamaan koko organisaatio tai osa-aluetasoisen kokonaisarkkitehtuurin laatimista. Samat ohjeet koskevat kuitenkin myös erittäin laajoja (ns. tason A) hankkeita, joissa laaditaan koko JHS179 viitekehyksen mukainen arkkitehtuuri.

Hallinnonalan organisaatiot ja kohdealueen osa-alueet voivat hyödyntää tätä dokumenttia myös laatiessaan omia tarkempia ohjeitaan arkkitehtuurin käytöstä omissa projekteissaan.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 25 augusti 2014
Metadata senast uppdaterad 25 augusti 2014
Skapad 25 augusti 2014
SHA256 14881001c6afed6eef8c7558c8054f3d97749cbb1598779b56f5f81d36f91dbb