Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin kuvausdokumentti

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 8 januari 2015
Metadata senast uppdaterad 8 januari 2015
Skapad 8 januari 2015
SHA256 67642d7b76c1398aee5bad6a8b44d5413f48701063290fa326cd229c95f710d7