Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurin liitteet

Kokonaisarkkitehtuuritaulukot, prosessikuvaukset ja -kaaviot sekä sanasto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 8 januari 2015
Metadata senast uppdaterad 8 januari 2015
Skapad 8 januari 2015
SHA256 d073ec45f261c2841dc060264666d9e9dd1ef366d905fb6d2542904e2003ce5a