Viitearkkitehtuurimalli


Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin. Viitearkkitehtuurit ovat keskeinen osa tavoitetilan kuvausta.

Tämä malli kuvaa viitearkkitehtuurin laatimisprosessin ja sisältää dokumenttipohjat viitearkkitehtuurin laatimiseen. Malli ja pohjat on suunniteltu erityisesti julkisen hallinnon yhteisiä viitearkkitehtuureja varten mutta niitä voi soveltaen käyttää myös kohdealueiden ja viranomaisten arkkitehtuurityössä.

JUHTA hyväksyi viitearkkitehtuurimallin ja dokumenttipohjat kokouksessaan 14.4.2015.

Dataresurser (8)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Jari Kallela
  Den ansvarigas e-post
  1. jari.kallela@vm.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus