Datamängder

3 datamängder hittades

None: vantaa Populära taggar: befolkning

 • Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WMS WFS KML SHP TAB
 • Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1. ja väestöennuste tuleville vuosille. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja...

  Kommuner
  XLSX CSV
 • Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1. ja väestöennuste tuleville vuosille. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita....

  Kommuner
  XLSX CSV
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).