Filter
Valtioneuvoston kanslia

1 datamängd hittades

    Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken...

    Hela landet
    PDF
    TBX, XML