9. Tiedon jakamisen päättäminen

Tiedon jakamisen päättäminen

Tässä vaiheessa kuvataan, miten avatun tietoaineiston elinkaaren päättyminen ja tietoaineiston mahdollinen poistaminen on hyvä toteuttaa. 

Avatun tietoaineiston elinkaaren päättymisestä ei ole olemassa virallisia suosituksia.

Avoimessa tiedossa on lähtökohtana, että avoimena tietona julkaistut tietoaineistot ovat saatavilla julkisessa verkossa niin pitkään kuin mahdollista - vaikka avatun tietoaineiston päivittäminen loppuisi, sitä ei ole tarkoitus poistaa jaosta, ellei siihen ei ole erityistä syystä.

Historiallisilla tietoaineistoilla ja pitkillä aikasarjoilla on oma tärkeä arvonsa. Esimerkiksi osassa sovelluksia on tärkeää, että historiallista dataa ja pitkiä aikasarjoja on saatavilla. Jos haluaisi vaikka tutkia avoimen datan avulla Suomen yrityksiä 1990-luvun alussa tai tehdä sovelluksen siitä, miten yritysten lukumäärä on kehittynyt edellisen 30 vuoden aikana, on tärkeää, että data on saatavilla. Visualisointi, jossa halutaan näyttää valokuvia Helsingistä edellisen 100 vuoden ajalta, ei olisi mahdollinen, jos dataa ei olisi saatavilla tai se olisi poistettu.

Avatun tietoaineiston päivittämisen lopettaminen

Mikäli avatun tietoaineiston päivitys on loppumassa jossain vaiheessa tai jo loppunut, on tietoa jo avanneissa organisaatioissa tavattu kuvata tietoaineiston metatiedoissa, miksi ja milloin päivittäminen on loppunut. Lisäksi on pyritty siihen, että tietoaineisto jätetään edelleen avoimesti saataville, jos mahdollista.

Helsinki Region Infoshare -palvelussa on joidenkin avattujen tietoaineistojen päivittäminen päättynyt. Niistä viestitään samaan tapaan kuin merkittävistä päivityksistä. Lisäksi päivityksen päättämistä valmistaudutaan perustelemaan mahdollisten hyödyntäjien kysymysten varalta. Esimerkki tietoaineistosta, jota ei enää päivitetä.

Avatun tietoaineiston poistaminen 

Tiedon hallinnoijan on tärkeää huomioida, että vaikka tietoaineiston jakelu lopetettaisiin ja tietoaineisto poistettaisiin julkisesta verkosta, on tietoaineiston ladanneella taholla oikeus jatkaa sen hyödyntämistä tietoaineiston käyttöluvan eli lisenssin mukaisesti. Valtaosa julkishallinnon tietoaineistoista on julkaistu CC BY 4.0 eli CC Nimeä 4.0 -lisenssi tai CC0-lisenssillä.