9. Avslutande av informationsdelning

Denna fas kan till exempel genomföras så här

Den person inom organisationen som främjar informationsdelning tillsammans med IT-avdelningen

  • avslutar uppdateringen av delade data och raderar dem vid behov från tillgängliga data.

Den person inom organisationen som ansvarar för datadelning tillsammans med kommunikationsenheten

  • informerar om avslutande av delning av data.

Avslutande av informationsdelning

I det här skedet beskrivs hur man ska genomföra avslutandet av livscykeln för det öppna informationsmaterialet och eventuellt radera det. 

Det finns inga officiella rekommendationer om avslutandet av livscykeln för det öppnade informationsmaterialet.

Utgångspunkten för öppen information är att informationsmaterial som publicerats som öppen information finns tillgängligt på det offentliga nätet så länge som möjligt - även om uppdateringen av det öppnade informationsmaterialet upphör är avsikten inte att ta bort det från delning, om det inte finns särskilda skäl för det.

Historiska informationsmaterial och långa tidsserier har ett eget viktigt värde. I en del applikationer är det till exempel viktigt att det finns tillgång till historiska data och långa tidsserier. Om man till exempel med hjälp av öppna data vill undersöka företag i Finland i början av 1990-talet eller göra en applikation för hur antalet företag har utvecklats under de senaste 30 åren, är det viktigt att data är tillgängliga. Visualisering där man vill visa fotografier av Helsingfors från de senaste 100 åren är inte möjlig om data inte finns att tillgå eller om data skulle ha raderats.

När ska publicerad information raderas?

  • Om ett fel hittas i data som kräver att data raderas.
  • Om informationen är föråldrad och inte längre har historiskt värde.
  • Om en ny version av informationen har publicerats kan du ta bort den gamla versionen.
    • Det är dock värt att hålla föråldrad information tillgänglig, så länge den fortfarande används.

Avslutande av uppdatering av öppnat informationsmaterial

Om man i något skedde håller på att avsluta uppdateringen av det öppnade informationsmaterialet, eller om uppdateringen redan har upphört, har man i de organisationer som redan öppnat information för vana att i informationsmaterialets metadata beskriva varför och när uppdateringen har upphört. Dessutom har man strävat efter att om möjligt lämna informationsmaterialet öppet tillgängligt.

Uppdateringen av vissa öppnade informationsmaterial har upphört i tjänsten Helsinki Region Infoshare. Information om dessa ges på samma sätt som om betydande uppdateringar. Dessutom förbereder man sig på att motivera avslutandet av uppdateringen för eventuella frågor från användarna. Exempel på informationsmaterial som inte längre uppdateras.

Radering av öppnat informationsmaterial 

Det är viktigt att den som förvaltar informationen beaktar att även om delningen av informationsmaterialet upphör och informationsmaterialet avlägsnas från det offentliga nätet, har den aktör som laddat ner informationsmaterialet rätt att fortsätta att utnyttja det i enlighet med användningstillståndet för informationsmaterialet, dvs. licensen. Största delen av den offentliga förvaltningens datamaterial har publicerats med licensen CC BY 4.0, CC Namn 4.0 eller CC0-licens.