Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupungin Vilkku-Fillarien käyttötilastot 2019

Av datasmängdens sammandrag

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Källa: Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 22197609
Datastatus Aktuell version
Koordinatsystem WGS-84
Tidsmässig täckning 01.05.2019 - 31.10.2019
Data senast uppdaterad 17 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2023
Skapad 17 februari 2022
SHA256 64faa991a07a682d6e5e7201ed3ccb93deb977874d4eeb7c7c03c4d8c72af4be