Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupungin Vilkku-Fillarien käyttötilastot 2020

Av datasmängdens sammandrag

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Källa: Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 62557096
Datastatus Aktuell version
Koordinatsystem WGS-84
Tidsmässig täckning 01.01.2020 - 31.12.2020
Data senast uppdaterad 17 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2023
Skapad 17 februari 2022
SHA256 002e0b2babdb177ac028ce4d3d084ed0e63fcc364cbd582daa9ce6ceaf083d9a