Filter
Kansalliskirjasto

5 datamängder hittades

  Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) on yksikielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. Yleinen suomalainen asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi...

  Hela landet
  HTML
  JSON

  Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och...

  Hela landet
  HTML
  JSON
  RDF LINKED OPEN DATA

  Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen loppui joulukuussa 2020. Uudet yhteisönimet päivittyvät KANTOon (http://finto.fi/finaf/fi/). Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun...

  Hela landet
  HTML
  JSON
  RDF LINKED OPEN DATA

  ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts...

  Hela landet
  HTML
  JSON
  RDF LINKED OPEN DATA

  Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt. Ordlistan har utformats enligt den...

  Hela landet
  HTML
  JSON