Filter
wfs

8 datamängder hittades

  Oppilaitosten sijainti ja nimi. Tilastovuosi 2022. Sisältää peruskoulujen, lukioiden ja yhtenäiskoulujen sijainnit (x,y) ja nimet poimittuna Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Vuosittain keväällä päivitettävä...

  Hela landet
  WMS
  WFS

  Sisältää väestön lukumäärätiedot tilastointialueittain. Väestön lukumäärä ilmoitetaan viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Tilastointialueita ovat kunnat, seutukunnat, maakunnat, suuralueet, aluehallintovirastot...

  Hela landet
  WMS
  WFS

  Kuntapohjaisia tilastointialueita ovat kunnat, seutukunnat, maakunnat, suuralueet, aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), hyvinvointialueet, vaalipiirit ja työssäkäyntialueet....

  Hela landet
  WMS
  WFS

  Sisältää väestömäärän 1 km x 1 km -ruuduittain. Väestön lukumäärä ilmoitetaan viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.) ikäryhmittäin. Aineisto sisältää vain asutut ruudut. Aineiston tilastomuuttujia ovat: väestömäärä...

  Hela landet
  WMS
  WFS

  Sisältää väestömäärän 5 km x 5 km -ruuduittain. Väestön lukumäärä ilmoitetaan viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.) ikäryhmittäin. Aineisto sisältää vain asutut ruudut. Aineiston tilastomuuttujia ovat: väestömäärä...

  Hela landet
  WMS
  WFS

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  SHP
  TAB
  WMS
  WFS

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP
  KML
  TAB

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  JSON
  CSV
  WFS