Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Luotu: joulukuuta 7, 2022, 00:46 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Broken datasets: 4 / 202 (1%)
  • Rikkinäiset linkit: 5 / 388 (1%)
Tietoaineisto Res Verkko-osoite Tila Reason No. of fails First fail Latest fail Last success
Helsingin 3D-kaupunkimallit 11 https://3d.hel.ninja/data/minecraft_Helsinki/ Download error Connection error: HTTPSConnectionPool(host='3d.hel.ninja', port=443): Max retries exceeded with url: /data/minecraft_Helsinki/ (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1131)'))) 3 9. syyskuuta 2022 14. lokakuuta 2022 1. toukokuuta 2022
Helsingin hel.fi-sivuston avoin rajapinta uutisille 0 https://content-api.hel.fi/helfirest/fi Download error Connection timed out after 30s 1 16. marraskuuta 2022 16. marraskuuta 2022 24. lokakuuta 2022
Helsingin kaupungin ostot 2 https://openspending.hel.ninja/files/ostot/helsingin-ostot-all.csv Download error Connection error: HTTPSConnectionPool(host='openspending.hel.ninja', port=443): Max retries exceeded with url: /files/ostot/helsingin-ostot-all.csv (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1131)'))) 327 24. helmikuuta 2020 13. syyskuuta 2022 not recorded
Helsingin kaupungin ostot 1 https://openspending.hel.ninja/files/ostot/helsingin-ostot-all-from-2017.csv Download error Connection error: HTTPSConnectionPool(host='openspending.hel.ninja', port=443): Max retries exceeded with url: /files/ostot/helsingin-ostot-all-from-2017.csv (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1131)'))) 120 6. lokakuuta 2021 13. syyskuuta 2022 not recorded
Tietoa Suomesta monella eri kielellä 0 https://api.infopankki.fi/ Download error Connection error: HTTPSConnectionPool(host='api.infopankki.fi', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f5de8f92550>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known')) 27 25. helmikuuta 2022 16. marraskuuta 2022 22. helmikuuta 2022