Datamängder

Filter
sanastot

9 datamängder hittades

  Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen loppui joulukuussa 2020. Uudet yhteisönimet päivittyvät KANTOon (http://finto.fi/finaf/fi/). Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun...

  Hela landet
  HTML
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON

  ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts...

  Hela landet
  HTML
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON

  Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt. Ordlistan har utformats enligt den...

  Hela landet
  HTML
  JSON

  Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken...

  Hela landet
  TBX, XML
  PDF

  Kommunal ordlista, som publicerades i samarbete mellan finansministeriet och statsrådets kansli i 2013, omfattar cirka 220 centrala kommunala begrepp med definitioner på finska, svenska och engelska. Ordlistan riktar...

  Hela landet
  TBX, XML
  PNG
  PDF

  ONKI-palvelu sisältää suomalaisia ja kansainvälisiä ontologioita, sanastoja ja tesauruksia. (27.09.2012)

  Hela landet
  HTML

  Tässä esiselvityksessä kuvataan tavoitteena oleva Suomen julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta edistävä metatietopalvelu. Sen avulla valtion ja kuntien tietojärjestelmien tuottajat, kehittäjät ja...

  Hela landet
  ZIP

  JHS-metatietorekisteri koostuu julkisen hallinnon yhteisestä sanastosta (JHS-sanasto) ja julkisen hallinnon yhteisestä skeemakirjastosta (JHS-skeemakirjasto). Rekisterin sisältö tuotetaan noudattamalla JHS170 ja...

  Hela landet

  Suositus kuvaa julkisen hallinnon sanastotyöprosessin. Prosessissa tuotetaan ja ylläpidetään JHS-sanastoa. Suosituksen kuvaamassa sanastotyöprosessissa selkiytetään ja harmonisoidaan jonkin yhteisen kiinnostuksen tai...

  Hela landet
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).