PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

KTJ nykytilan kuvaus 1.3.2017

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin liitteessä 1 esitetyn nykytilan kuvauksen päivitys

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 mars 2017
Metadata senast uppdaterad 2 mars 2017
Skapad 2 mars 2017
SHA256 00124f2ee4fc3a12255d7b638c3bba65f976b6f33b048b69712826b2d25b09af