PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

VTJ nykytilan kuvaus 1.3.2017

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin liitteessä 1 esitetyn nykytilan kuvauksen päivitys

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 mars 2017
Metadata senast uppdaterad 2 mars 2017
Skapad 2 mars 2017
SHA256 318c51d2dff223fd922d82e8c312a3b340c0ec0385a77d330e2713a7fa734d9e