PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

Liite 1. Perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteet - esittelymateriaali

Perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteiden esittelymateriaali

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PPT
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 mars 2017
Metadata senast uppdaterad 2 mars 2017
Skapad 2 mars 2017
SHA256 5122647d96e9822eb9bce583d47fcbd8f531def08874283f7b04eb6778346fc4