PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

Liite 5. Tanskan 5-stars mallin vertailu Suomen perustietovarantojen perusperiaatteisiin

Vertailu Tanskan 5-Stars of Basic Data -mallin perusperiaatteista Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurin päädokumentissa esiteltyihin periaatteisiin

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 mars 2017
Metadata senast uppdaterad 2 mars 2017
Skapad 2 mars 2017
SHA256 4125e148dd888b461df32e146d3b62610a2d1357ca86bbc3061d53e69da0bd20