PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

Liite 6. Asiakaskäyttötapausten tarkastelu

Asiakaskäyttötapauksien kuvaukset

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 mars 2017
Metadata senast uppdaterad 2 mars 2017
Skapad 2 mars 2017
SHA256 66c7f1196cc59ef11cb781f88d1364e0945d3bb15b174239898a15a42c9828b3