Väestöennustesovellus

Alueellisen mallin koodit ja parametrit

Pääkaupunkiseudun väestöennustesovelluksen alueellisen mallin SAS-koodit ja käytetyt parametrit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 1529440
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Senaste uppdatering 30 mars 2022
Skapad 30 mars 2022
SHA256 6fc1ff9138e959328c7b9d7ae9a6c1b1e4ff47fba2dddbbc792055af55dc70e0