Väestöennustesovellus

Alueellisen mallin koodit

Pääkaupunkiseudun väestöennustesovelluksen alueellisen mallin SAS-koodit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 16158
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Data senast uppdaterad 30 mars 2022
Metadata senast uppdaterad 22 april 2024
Skapad 30 mars 2022
SHA256 1d7d26dd0af4c7dd6dee0b922f3373f218229b20599858b986d591cd70011701