Väestöennustesovellus

Alueellisen mallin parametrien SAS-koodit

SAS-koodit, joilla tuotetaan pääkaupunkiseudun yhteisen väestöennustejärjestelmän alueellisessa mallissa tarvittavat parametrit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 22678
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Data senast uppdaterad 4 april 2022
Metadata senast uppdaterad 22 april 2024
Skapad 4 april 2022
SHA256 e1e3eb927f3947b2b25bd368e401efeef9aa88bad6c734f3520ddb09612f47d8