Väestöennustesovellus

Seudun ja kaupungin mallin parametrit

Väestöennustesovelluksen seudun ja kaupungin mallin parametrit, joita on käytetty sovelluksen kehityksessä

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 996108
Tidsmässig täckning 29.12.2022 -
Data senast uppdaterad 16 november 2023
Metadata senast uppdaterad 16 november 2023
Skapad 16 november 2023
SHA256 0187b6a04b4de25d9009bb0f7491eb2c21c2b6a27fb156fde9273f8deaac3103