Väestöennustesovellus

Alueellisen mallin lähtöaineistojen SAS-koodit

Pääkaupunkiseudun yhteisen väestöennustemallin lähtöaineistojen muodostamisen SAS-koodit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 8855
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Senaste uppdatering 4 april 2022
Skapad 4 april 2022
SHA256 12695beefebaf0b8fb05b112d8aa1acff942edd3b560e15162a189050d51e174