Väestöennustesovellus

Ruutuennusteen koodit ja parametrit

Pääkaupunkiseudun väestöennustesovelluksen ruutumallin SAS-koodit ja käytetyt parametrit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 942617
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Data senast uppdaterad 30 mars 2022
Metadata senast uppdaterad 22 april 2024
Skapad 30 mars 2022
SHA256 50052edf1a0484bdd803c1e4657c4a639eba15457e7cca66b344514312a69482