Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri v2.2

Päivitetty versio valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurista v2.2.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Senaste uppdatering 13 november 2015
Skapad 13 november 2015
SHA256 6f8ad17ff0a097532862ca7b5a0a0851c17e55f509e255705b8a9f5ac83b5e87