Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurin liitteet

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurin JHS179-kuvaustaulukot ja muut liitteet. Yksittäiset taulukot ovat excel-koosteessa.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 14 oktober 2014
Metadata senast uppdaterad 14 oktober 2014
Skapad 14 oktober 2014
SHA256 9e1cc7d072ddc0aeb2218f55aa5d33ef8bf86d17c48b7ed1dfc6be9f366f7434