Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurin kuvausdokumentti v1.0

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Senaste uppdatering 14 oktober 2014
Skapad 14 oktober 2014
SHA256 06ecf48056dba375cb43c8747a2934adb73dfb65ac81aa230a173c337381c5d4