Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurin liitteet v2.2

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuurin v2.2 JHS179-kuvaustaulukot ja muut liitteet. Yksittäiset taulukot ovat excel-koosteessa.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 13 november 2015
Metadata senast uppdaterad 13 november 2015
Skapad 13 november 2015
SHA256 6693d3066599e28ce668b0e7fa633349270fe7b0eda732aa1c1c9e547c4971b3