Transport- och kommunikationsverket Traficom

Filter

23 datamängder hittades

  Aineisto sisältää merikarttatuotteilla esitettävät sulut ja rantarakenteet.

  Hela landet

  Ei toistaiseksi saatavilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelun indeksi on WFS-standardin mukainen latauspalvelu, jonka kautta on mahdollista ladata Traficomin...

  Hela landet
  WFS

  Aineisto sisältää Suomen valtakunnanrajan merellä, Suomen talousvyöhykkeen ulkorajan, Suomen aluemeren ulkorajan, Suomen sisäisten aluevesien ulkorajan ja talousvyöhykkeen sekä aluemeren alueet. Aineisto pohjautuu...

  Hela landet

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight...

  Hela landet
  WFS
  WMS

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartta-aineisto on sen eri tietolähteistä koostama aineistokokonaisuus, josta Traficom tuottaa sekä elektronisia että painettuja merikarttoja. Aineisto ei korvaa...

  Hela landet

  Merikartan reittijakojärjestelmät.

  Hela landet
  WMS

  Ei toistaiseksi saatavilla. Merikartan johtotiedot sisältää vedenalaiset ja -päälliset johdot sekä putket.

  Hela landet
  WFS

  Ei toistaiseksi saatavilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelu on WCS-standardin mukainen latauspalvelu, jonka kautta on mahdollista ladata rasterimuodossa (GeoTIFF)...

  Hela landet
  WCS

  Rajapinta mikrofoneille käytettävissä olevien taajuuksien hakemiseksi.

  Hela landet
  JSON

  Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret innehåller registreringsdata och tekniska data om de materielenheter som är registrerade för Finlands bannät i Traficoms materielregister.

  Hela landet
  CSV

  Materialet Öppna data om luftfartyg innehåller registrerings- och godkännandedata samt tekniska data om alla luftfartyg som finns i luftfartygsregistret.

  Hela landet
  XLSX

  Materialet Öppna data om fordon omfattar uppgifter om registrering, godkännande och tekniska specifikationer för alla fordon som är i trafik. Uppgifterna finns i det trafikregister som upprätthålls av Traficom.

  Hela landet
  CSV

  Tiedot radiotaajuuksien käytöstä eri radioliikennelajeille (taajuusalue, käyttötarkoitus, tekniset tiedot ja muut ehdot). Aineisto on ajantasainen, ja se päivitetään määräysten muuttuessa noin 1-2 kertaa vuodessa.

  Hela landet

  Traficom myöntää teleyritysten käyttöön niiden tarvitsemat puhelinnumerot ja tunnukset. Näin numerot ovat tasapuolisesti kaikkien teleyritysten käytettävissä. Samalla varmistuu puhelinnumeroiden riittävyys ja...

  Hela landet

  Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta.

  Hela landet
  CSV

  Tiedot oikeushenkilöiden rekisteröimistä verkkotunnuksista.

  Hela landet

  Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Tiedot Suomessa sijaitsevista radioasemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Käytössä olevat kutsumerkit (tunnus, voimassaolotieto).

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelusta saadut tiedot haittaohjelma- ja tietoturvaloukkaushavainnoista suomalaisissa verkoissa. Tilastotiedot on julkaistu JSON-muodossa.

  Hela landet
  JSON