Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet yhteentoimivuus

Löytyi 162 tietoaineistoa

  Suosituksen tarkoituksena on kuvata kansalaisen verkkotunnistamis- ja maksamispalvelun (VETUMA) sovellettavuus, keskeinen toiminnallisuus ja käyttöönotto. Suosituksessa kuvataan VETUMA-palvelun tärkeimmät...

  Koko maa

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Valtakunnallisissa...

  Koko maa

  Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Suositus ei koske...

  Koko maa

  Tässä suosituksessa määritellään yleiset ohjeet Internet-sähköpostiosoitteiden muodostamiseksi siten, että osoitteiden muodostaminen ja esittäminen olisi yhdenmukaista koko julkisessa hallinnossa. Yhdenmukaiset...

  Koko maa

  Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi...

  Koko maa

  Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa OID-yksilöintitunnuksen käyttöä niissä organisaatioissa, jotka sen ottavat käyttöön. Yhtenäiset yksilöintikäytännöt ovat erityisen tarpeellisia, kun tietojärjestelmät...

  Koko maa

  Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee ensisijaisesti digitaalisia...

  Koko maa

  Suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakaspäätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa sekä päätteiden käyttöönotossa, sijoituksessa, käytössä,...

  Koko maa

  Suosituksen tarkoituksena on auttaa viranomaista luomaan toimiva perusta sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnalle. Suosituksessa ei tarkastella koko asiankäsittelyprosessia, vaan tarkastelun kohteena...

  Koko maa

  Suositus sisältää suositukset julkishallinnon verkkolaskun käytöstä. Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista. Verkkolasku on keskeinen...

  Koko maa

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille sekä niiden käyttäjille. Suosituksessa määritellään EUREF-FIN -koordinaatiston kanssa käytettävät karttaprojektiot ja tasokoordinaatistot...

  Koko maa

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään yleiseurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaatio Suomessa. Tästä...

  Koko maa

  Suosituksen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen pohjana ovat organisaation visiot,...

  Koko maa

  Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa julkisuuslain edellyttämän tietojärjestelmäselosteen laadintaa sekä helpottaa julkisuuslain toteuttamista. (18.08.2011)

  Koko maa

  Suositus on tarkoitettu asiakirjahallinnon tarpeisiin sekä julkisen hallinnon asiakirjojen julkaisemiseen erityisesti verkkojulkaisuina. Suositus on syytä huomioida asiakirjojen hallinta- ja...

  Koko maa

  Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS -työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa...

  Koko maa

  Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen....

  Koko maa

  Suosituksen tarkoituksena on määritellä sähköisen hakemiston tietosisältö ja ylläpito. Hakemisto on X.500 -pohjainen eri järjestelmien yhtenäinen mutta hajautettu tietovarasto, jota käytetään mm. sähköpostin...

  Koko maa

  Suosituksessa määritellään koti- ja ulkomaisissa postilähetyksissä käytettävien sekä atk-rekistereissä ylläpidettävien osoitetietojen rakenne ja merkintätavat. Suosituksessa annetaan ohjeet myös osoitetietojen...

  Koko maa

  ITIL on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Terminologiassa käytetään ITSMF-Finlandin suomennoksia niiltä osin kuin ne ovat määritelty. (31.08.2011)

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).