Datamängder

Filter
kuukausittain

22 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten ”Mottagare av pensionsförmåner från FPA och genomsnittliga förmånsbelopp” i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda förmåner 2022- och Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda dagpenningar 2006-2021 i FPA:s...

  CSV
  JSON

  Matkailijamittari -tutkimuksen aineisto kerätään rajahaastatteluina. Matkailijamittarin kohdejoukkona on Suomesta poistuvat ulkomailla asuvat henkilöt. Haastatteluja tehdään rajanylityspisteillä, ympärivuotisesti...

  Statsförvaltning
  XLSX
  CSV
  PDF

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Hushåll med grundläggande utkomststöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller information om antalet hushåll med grundläggande utkomststöd...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt antalet stöddagar och ersättningsgrund i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av...

  CSV
  JSON

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads-...

  CSV
  JSON

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå...

  CSV
  JSON

  Ajantasa-asemakaava, jossa on kuvattuna voimassa olevat kaavamerkinnät. Asemakaava-aineisto esitetään suuremmilla mittakaavoilla ja pienemmissä mittakaavoissa esitetään opaskartta. Julkaistu taso: Turun asemakaava...

  Kommuner
  WMS

  Maastokartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö. Aineisto on luotu rasteroimalla vektoriaineistot. Värillinen ja...

  Kommuner
  WMS

  Kantakartasta Turun alueella ja ympäryskunnista Maanmittauslaitoksen peruskartasta yleistämällä tehty värillinen ja mustavalkoinen opastuskartta. Ei mittatarkka, laadittu asioita yleistäen 1:20 000 mittakaavaan....

  Kommuner
  WMS

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet har man summerat mottagarna av FPA:s vanligaste...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020. Materialet gällande...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet mottagare av FPA-förmåner och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på...

  CSV
  JSON

  This dataset is associated with the dynamic report titled Basic social assistance paid out by Kela, which is part of the Kelasto statistical database. It includes daily totals for the gross expenditure on basic...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på...

  CSV
  JSON
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).