Väestöennustesovellus

Alueellisen mallin lähtöaineistojen SAS-koodit

Pääkaupunkiseudun yhteisen väestöennustemallin lähtöaineistojen muodostamisen SAS-koodit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 12237
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Data senast uppdaterad 4 april 2022
Metadata senast uppdaterad 22 april 2024
Skapad 4 april 2022
SHA256 49be28f62e749223b108113f95aba5ceec5f12973981fb0da3683397317c716b