Väestöennustesovellus

Asuinrakennusten ryhmittelyn SAS-ohjelmat

Rakennustyyppien määrittelyn ja parametrien laadinnan SAS-ohjelmat sekä tulostiedostot (SAS) uusien asuntojen ikäjakaumasta ja jäljellejäämisluvuista rakennustyypeittäin. Rakennustyyppien määrittelyn lähtöaineistoina ovat v. 2016–2020 Seutu-CD:n rakennustiedostot ja rakennustasoiset väestötiedostot.

Lisäksi tilastoalueiden ryhmittelyselvityksen Excel-tiedosto, jolla ryhmittelyselvityksen analyysi on tehty. Siihen ei liity SAS-ohjelmia.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 505383
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Senaste uppdatering 3 maj 2022
Skapad 3 maj 2022
SHA256 fc621c48c6cb6d990598e673b9524b36e90ea7a7789eb32bfb98a40cca22430e