Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 2014 - 2015

Yhteentoimivuuden edistämiseksi VM järjestää julkiselle hallinnolle suunnattua valmennusta.

Valmennuksen tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaation toiminnan ohjaamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä sekä lisätä toiminnan kehittämisessä työskentelevien osaamista ja tietämystä kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuudesta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. taina.hagelberg@valtori.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.05.2015