Filter

155 datamängder hittades

  Vantaan asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiileittäin vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet vuodesta 2005 alkaen. Gini-kerroin Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä...

  Kommuner
  PXWEB

  Uudenmaan kuntien asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun...

  Kommuner
  PXWEB

  Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors Inkomsttagare efter inkomstklass Inkomsttagare efter kön och ålder...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens resultaträkningar Koncernfinansieringsanalys för...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis Arbetskraften efter näringsgren och ålder Arbetskraften efter utbildningsnivå...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuodesta 2014 alkaen. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä...

  Kommuner
  XLSX

  Miten aineisto on koottu? MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston,...

  Hela landet
  CSV
  WORD
  XLSX

  HUOM: Tätä aineistoa ei enää tammikuun 2019 jälkeen ylläpidetä. Vastaavien tietojen ylläpito tapahtuu 21.1.2019 lähtien Ruokaviraston valtakunnallisessa VATI-järjestelmässä. Aineisto sisältää elintarvikevalvonnan...

  Kommuner
  CSV

  Oulun kaupungin peruskunnan ja liikelaitosten ostolaskut alkaen vuodesta 2012. Vuoden 2012 ostolaskut ovat vanhan Oulun osalta (ennen kuntaliitosta) ja vuodesta 2013 eteenpäin uuden Oulun osalta. Vuodesta 2021...

  Kommuner
  CSV
  XLSX

  Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto vuosilta 2012-2023. Tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot, taseyksiköt ja liikelaitokset. Aineisto on poimittu Kuopion kaupungin ostolaskujen kierrätys- ja...

  Kommuner
  XLS
  CSV
  CSV, XLSX
  XLSX

  Sairaanhoitovakuutuksen kautta tuetaan yksityisten terveydenhuoltopalveluiden käyttöä yli 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Yleisradion MOT-ohjelma tilasi Kelalta tietokannan sen sairaanhoitovakuutuksen...

  Hela landet
  CSV
  XLSX

  Kulutusosuuskuntien Keskusliittoon kuuluneiden osuusliikkeiden perusinformaatiota sekä jäsenmäärä muutamalta otantavuodelta

  Hela landet
  CSV

  Aineisto sisältää Espoon kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä maksetut vuokrat ja muut kulut vuodesta 2012 alkaen. Aineistossa on mukana Espoon kaupungin tulosyksiköiden,...

  Kommuner
  CSV
  XLSX

  Öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret . Via vårt gränssnitt för öppna data...

  Hela landet
  JSON

  Aineisto sisältää Vantaan kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodesta 2012 lähtien. Aineistossa on mukana kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja rahastojen...

  Kommuner
  XLSX