Filter
json

19 datamängder hittades

  Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan. Aineistossa on työmarkkinatuen ja kotoutumistuen saajat...

  JSON
  CSV

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads-...

  JSON
  CSV

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet har man summerat mottagarna av FPA:s vanligaste...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020. Materialet gällande...

  JSON
  CSV

  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Hyvinvointitilastot-tietokanta sisältää tietoja helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tilastot sisältävät tietoa esimerkiksi lasten ja nuorten perhetyypeistä, asumisesta ja toimeentulosta; koulutukseen...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av FPA:s...

  JSON
  CSV

  OBS! Datamaterialet har publicerats på nytt 3.1.2023. Materialet har rättats i fråga om felaktiga uppgifter på årsnivå gällande hushåll som får utkomststöd och mottagare av handikappförmåner. Rättelserna gällde...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på...

  JSON
  CSV

  This dataset is associated with the dynamic report titled 'Basic social assistance paid out by Kela', which is part of the Kelasto statistical database. It includes daily totals for the gross expenditure on basic...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på...

  JSON
  CSV

  Asiakaspalvelupiste Oulu10:n palvelutiskillä asioineiden määrät tuntitasolla perustuen kutsuttuihin vuoronumeroihin. Palvelupisteillä asioineiden määrät edellisten 7 päivän ja 30 päivän aikana. Asiakaspalvelupiste...

  Kommuner
  JSON

  REST-rajapinta Vantaan kaupungin avoimiin työpaikkatietoihin. Rajapinnan kautta saa haettua JSON-tietueina perustietoja Vantaan kaupungilla haettavista olevista avoimista työpaikoista. Avointen työpaikkojen tarkemmat...

  Kommuner
  JSON

  Oulun kaupungin henkilöstömäärä, henkilöstömenot, toteutunut työpanos, terveysperusteiset poissaolot eriteltynä seuraavilla tasoilla: Oulun kaupunki yhteensä, peruskunta, hallintokunnat ja liikelaitokset.

  Kommuner
  JSON
  XLSX

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat....

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  JSON
  CSV
  WFS