Filter
Väestö ja yhteiskunta csv

35 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjuk- eller invalidpension i Finland enligt sjukdom i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter vid årets slut från år...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av studiestöd och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.   Materialet innehåller uppgifter om mottagare av studiestöd, om utbetalda stöd...

  CSV
  JSON

  Den rumsliga datamängden innehåller Finlands gamla byar från 1500-talet till 1900-talet.

  Hela landet
  CSV

  Tilastotietoja Turun kaupungin osa-alueittain. Aineisto sisältää aluejaot: koko kaupunki (853 Turku) ja pienalueet (853+kuusi numeroa). Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan...

  Kommuner
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten ”Mottagare av pensionsförmåner från FPA och genomsnittliga förmånsbelopp” i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå...

  CSV
  JSON

  Aineisto sisältää listauksen Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnoista. Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on UTF-8. Kentät: Tiedontuottaja Rajapinta...

  Landskap
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda förmåner 2022- och Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda dagpenningar 2006-2021 i FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Hushåll med grundläggande utkomststöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller information om antalet hushåll med grundläggande utkomststöd...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt antalet stöddagar och ersättningsgrund i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av...

  CSV
  JSON

  Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och...

  Hela landet
  CSV

  Datamängd innehåller ett register över cirka 6 000 förhörsprotokoll som tillhör i inbördeskrigsarkivet (Vapaussodan arkisto) vid Finlands Riksarkiv. Protokollet finns tillgängligt i Riksarkivet.

  Hela landet
  CSV

  Borgå befolkningsprognos per område baserar sej på Borgås kodbaserade prognos. Prognosen uppdateras årligen.

  Kommuner
  CSV

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads-...

  CSV
  JSON

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet har man summerat mottagarna av FPA:s vanligaste...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020. Materialet gällande...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat...

  CSV
  JSON