Datamängder

27 datamängder hittades

Producent: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Datamängd: Open Data Filformat: shp

 • Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in materialet i...

  Kommuner
  WMS WFS SHP TAB
 • Bostäderna som färdigställdes 2020 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä,...

  Kommuner
  WMS WFS CSV SHP TAB
 • HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. HSY:n lisäksi...

  Kommuner
  WMS WFS SHP TAB
 • Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser. På grund av...

  Kommuner
  SHP XLSX WMS WFS
 • Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  SHP WFS WMS TAB
 • Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  SHP WFS WMS
 • I materialet presenteras det extra nätverkstrycket (m) i HRM:s vattendistributionsnät, dvs. skillnaden mellan trycket och det tryck som fastigheten behöver per fastighet. Ju högre värde, desto mer överstiger...

  Kommuner
  SHP WFS WMS
 • Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  SHP XLSX WMS KML TAB WFS
 • Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  SHP WFS TAB
 • Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  SHP WFS TAB
 • I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid överskrids eller riskerar att överskridas. Området där värdena överskrids bedöms och uppdateras årligen i slutet av ifrågavarande...

  Kommuner
  WMS WFS SHP
 • Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2019. Materialet...

  Kommuner
  WMS WFS SHP XLS TAB
 • Materialet omfattar godkända, giltiga och föreslagna detaljplaner i Helsingforsregionen under åren 2012–2015 i geodataformat. Helsingforsregionens Miljötjänster har samlat in geodatamaterial från 14 kommuner i...

  Kommuner
  SHP WFS WMS CSV TAB
 • Materialet innehåller platsspecifika uppgifter som insamlats per kalenderår om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen 2012-2015. Materialet täcker 14 kommuner i Helsingforsregionen. Bostadsproduktionsmaterialen...

  Kommuner
  SHP WFS CSV TAB
 • Huvudstadsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighet i tid genom att gå och cykla längs lätta trafikleder. Tillgänglighetszonerna har beräknats för tidsperioder på 5, 10 och 15 min. Beräkningen har inletts vid...

  Kommuner
  SHP WFS WMS
 • Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  WMS WFS SHP
 • Helsingforsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighetszoner anger avståndet mellan stationerna fågelvägen och längs lätta trafikleder. De cirkulära buffertarna berättar om avståndet till stationen fågelvägen,...

  Kommuner
  WMS WFS SHP
 • Tåg- och metrostationernas upptagningsområden längs lätta trafikleder i Helsingforsregionen. Ett upptagningsområde avser området runt en station, som har ett kortare avstånd via vägnätet till stationen i fråga än till...

  Kommuner
  SHP WFS TAB
 • Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).