Datamängder

27 datamängder hittades

Producent: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Filformat: shp

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).