Datamängder

Filter
år

285 datamängder hittades

  Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kollektivtrafik i Helsingfors Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Symfoniorkestrarnas konserter Teatrar och opera Circus Dansteatrar och fristående dansgrupper Antal besökare vid turistmål i Helsingfors...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och försäljning av fjärrvärme Pumpning,...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors Inkomsttagare efter inkomstklass Inkomsttagare efter kön och ålder...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis Arbetskraften efter näringsgren och ålder Arbetskraften efter utbildningsnivå...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om val från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kommunalvalen: röstberättigade Kommunalvalen: valda stadsfullmäktige Kommunalvalen: godkända röstsedlar Kommunalvalen: partiernas röstandelar...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens resultaträkningar Koncernfinansieringsanalys för...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuodesta 2014 alkaen. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä...

  Kommuner
  XLSX

  Helsingfors kulturcentrals stöd 2010-. Data är också på svenska. Tabellförteckning Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund Produktionsbidrag Bidrag för...

  Kommuner
  XLSX

  Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen kirjoihin kohdistuvien varausten kokonaismäärät välilehden otsikossa ilmoitettuina päivinä. Luettelossa on kirjat, joihin listauksen ottohetkellä...

  Kommuner
  XLS

  Luettelot lainatuimmista aikuisten kirjoista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa. Luettelot kattavat sata lainatuinta aikuisten kirjaa (kauno- ja tietokirjallisuus). Tiedot alkavat vuoden...

  Kommuner
  XLS
  CSV
  XLSX

  Luettelot lainatuimmista lastenkirjoista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa. Luettelot kattavat 100 lainatuinta lastenkirjaa (kauno- ja tietokirjallisuus). Tiedot ovat neljännesvuosittain...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Espoon uimahallien kävijämäärien kuukausitilastot vuodesta 2009 alkaen sekä vuosittainen yhteenveto vuodesta 2004 alkaen. Jos kenttä sisältää arvon 0, uimahalli on ollut kyseisen kuukauden kiinni.

  Kommuner
  XLSX

  Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Opaskartta tuotetaan Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelujen...

  Kommuner
  TIFF
  WMTS
  WMS
  WFS

  Excel-tiedostossa on Espoon suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen yhteishaun tulokset vuosina 2013-2022. Aineistossa on ensisijaiset hakijat, aloituspaikat sekä alimmat keskiarvot / pistemäärät. Lähde:...

  Kommuner
  XLS
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).